Total Pageviews

Friday, 23 September 2011

Azfa Hanani (Nilai Murni dan Pengajaran)

NILAI MURNI
                                

                            -Jelas tergambar nilai murni dalam novel ini
                                      ialah kasih sayang Azfa Hanani.Sebagai
                                      seoarang anak saudara dan sepupu kepada
                                      ahli keluarga bapa saudarany,dia 
                                      menyayangi mereka seperti keluarga 
                                      sendiri,dan sanggup melakukan apa-apa 
                                      sahaja demi kepentingan keluarganya itu


                                    - Kasih sayang anak dan menantu kepada ibu
                                      dan menantu.Hal ini dikaitkan dengan
                                      perlakuan Abang Mazran dan Kak Finaz  
                                      kepada Datin Maziah.


 1)KASIH                   -Terdapat juga kasih sayang antara sahabat
    SAYANG                 dengan sahabat,iaitu kasih sayang Azfa 
                                      Hanani kepada rakan-rakannya di SMSD
                                     dan di SMTS.
                                                     
                                  -  Kasih sayang antara remaja perempuan
                                     dengan remaja lelaki pula dapat dilihat
                                     dengan jelas melalui hubungan yang  cuba
                                     dijalin oleh Azfa Hanani dengan Ekran.

                                  - Kasih sayang sesama manusia pula wujud
                                     dengan paparan insiden kesediaan Datin 
                                     Maziah menyusui Azfa Hanani di lokasi 
                                     kemalangan jalan raya dan kebaikan Abang 
                                     Mazran terhadap Zuraini yang lumpuh.                                  - Kesediaan diri mengakui kesilapan agak
                                      menonjol dalam novel ini.Peristiwa yang
                                    paling jelas tentunya membabitkan sikap
                                    Azfa Hanani yang sedar bahawa dia tersilap
                                    mencuri buku rujukan SPM di perpustakaan
                                    SMSD.

2) MENGAKUI        - Amalan nilai murni turut dilakukan oleh
    KESALAHAN        Tengku Datuk Makmur.Orang kaya itu
                                    berani mengaku kepada Azfa Hanani bahawa
                                    dialah punca kemalangan yang meragut
                                    nyawa ayah dan ibu remaja itu.Datin Maziah
                                    juga mengakui kesilapannya menghalau Azfa
                                    Hanani dari banglonya.

                                  - Fuziana dan Syafikah pula mengakui
                                    kesilapannya berkawan dan mengikut
                                    telunjuk Laili secara membabi buta.Tidak
                                    ketinggalan mengamalkan nilai murni ini 
                                    ialah Abang Muzaffar apabila dia mula 
                                    mengubah tanggapannya terhadap Ekran.  


    
                                                - Amalan memaafkan kesalahan orang lain 
                                  terdapat pada diri Azfa Hanani,Ekran,dan 
                                  Ellina.Walaupun dikasari Tengku datuk
                                  Makmur,Datin Maziah,Fuziana,Syafikah,dan
                                  Abang Muzaffar,Azfa Hanani masih mampu
                                  memaafkan semua individu tersebut.Dia masih
                                  mampu berbaik-baik semula dengan mereka,
                                  malah kembali ke rumah Tengku Datuk
                                  Makmur setelah dipujuk dalam satu
                                  perbincangan di jeram di Kampung Merpati.

MEMAAFKAN
ORANG LAIN

                               - Ekran pula bersedia berbaik-baik dengan
                                 Abang Muzaffar biarpun pemuda berkenaan
                                 pernah membakar gerai burgernya yang
                                 memperlihatkan permusuhan yang panjang
                                 sebelum itu.Ellina yang kerap menghadapi
                                 serangan emosi bersedia memaafkan tiga gadis
                                 Glamour Girls penhujung cerita.
                                   

                                      

No comments:

Post a Comment